• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start arrow Projekt "Szkoła nowych możliwości"
Projekt "Szkoła nowych możliwości" Drukuj

 

IV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie im. dr Jadwigi Młodowskiej realizuje projekt finansowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Tytuł projektu: " Szkoła nowych możliwości ". Partnerem projektu jest Certes Sp. z o.o.

    Celem projektu jest podniesienie wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 180 uczniów (126K i 54M), doradztwo edukacyjno-zawodowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu 19 nauczycieli IVLO (15K i 4M), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK oraz wsparcie psychologiczne do dnia 30.06.2019 r.


W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Dodatkowe zajęcia z matematyki, języków obcych, biologii, chemii, informatyki (programowanie) dla 180 uczniów IV LO 

2. Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych i ICT, pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej oraz administracja platformy e-learning i administracja siecią usługową

4. Wsparcie terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w celu rozwoju wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.

 

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pt. „Szkoła nowych możliwości” będzie realizowany przez dwa lata. Główne założenia projektu:

- zakup wyposażenia pracowni chemicznej i biologicznej oraz mobilnej pracowni komputerowej złożonej z 30 stanowisk

-budowa szkolnej infrastruktury sieciowo-usługowej

-kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy czyli dodatkowe zajęcia z matematyki, j. obcych, biologii i chemii prowadzone metodą eksperymentu.

-wsparcie terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

-doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. 

 

Do pobrania 

regulamin projektu >> 

 

 region.jpg                 lubelskie.jpg             logo_2_EFS.jpg