• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start arrow Samorząd
Drukuj

    Wyciąg ze Statutu Szkoły:
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
 2. Samorząd Uczniowski działa przez organy, które są reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa między innymi zasady wybierania i działania organów samorządu.
 4. Samorząd Uczniowski:
  a) przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
  b) może organizować życie szkoły, prowadząc w porozumieniu z dyrekcją szkoły działalność kulturalną, sportową
  i rozrywkową, zachowując właściwe proporcje między pracą uczniowską a możliwością zaspokajania potrzeb związanych z rozrywką;
  c) ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.