• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start
Oferta edukacyjna Drukuj
Spis treści
Oferta edukacyjna
klasa logistyczno-informatyczna
klasa językowa
klasa pedagogiczna
klasa ratownictwo i promocja zdrowia
 
Klasa logistyczno-informatyczna

Wszystkim, którzy swoja przyszłość wiążą ze studiami technicznymi, ekonomicznymi proponujemy klasę logistyczno-informatyczną.
Klasa powstaje we współpracy z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie oraz PWSZ w Chełmie. Wszystkie „ścisłe umysły”, które trafią do nas będą mogły rozwijać swoje pasje matematyczno-informatyczne i logistyczne. Współpraca z wyższymi uczelniami pozwoli naszym uczniom wdrożyć się do akademickiego systemu nauczania. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz oprócz wiedzy zdobywać umiejętności poprzez „działanie”, korzystając z laboratoriów.

Od roku szkolnego 2014/15 w klasach o tym profilu realizowany jest innowacyjny program „Informatyka w praktyce”. Tematyka lekcji informatyki w tym programie opracowana jest tak, aby młodzi ludzie nabywali praktycznych umiejętności z zakresu technologii informatycznej a na koniec realizacji programu zdali egzamin i uzyskali  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który w całej Unii Europejskiej jest „przepustką” do pracy w dużych korporacjach czy firmach.
Profil logistyczny stymuluje uczniów do kreatywnego działania, poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych w obszarze biznesowym.

Proponowane kierunki studiów: logistyka, transport, informatyka, matematyka, fizyka, geofizyka, geoinformatyka, ekonometria, geografia, geodezja i kartografia, geologia, oceanografia, ekonomia, rachunkowość, finanse, ubezpieczenia, analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, administracja, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, inżynieria lotnicza, budownictwo, energetyka, elektronika, telekomunikacja, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, marketing, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja