• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start arrow Dla gimnazjalistów arrow Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna Drukuj
Spis treści
Oferta edukacyjna
klasa logistyczno-informatyczna
klasa językowa
klasa pedagogiczna
klasa ratownictwo i promocja zdrowia
Klasa pedagogiczna.

Celem kształcenia w klasach o tym profilu jest ukazanie uczniom szerokiego spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii, wzbudzenie zainteresowania tymi naukami, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno - humanistycznych. W ramach zajęć przedmiotu "Podstawy wiedzy pedagogiczno - psychologicznej" realizowany jest program własny opracowany przez pedagogów i psychologa.
Uczniowie klasy pedagogicznej nie tylko uczestniczą w tradycyjnych zajęciach szkolnych, ale pracują metodami warsztatowymi, obserwują zajęcia w przedszkolu, przygotowują przedstawienia i zabawy dla najmłodszych. Na lekcje przychodzą także profesjonaliści czynnie zajmujący się problematyką opieki, wychowania, profilaktyki, np. terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych, kuratorzy sądowi, wychowawcy z zakładu karnego. Ponadto organizowane są wyjścia klas do różnego typu placówek w celu obserwacji i poznania specyfiki pracy.
Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, projektach, konferencjach, np. warsztatach dotyczących szeroko rozumianej tolerancji, niwelowania stereotypów i uprzedzeń, treningach, np. treningu stymulowania myślenia twórczego.

Od roku szkolnego 2014/2015 w klasie tej realizowany jest innowacyjny program - Warsztaty pedagogiczne, który zakłada uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania przedmiotu Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej o nowe treści z akcentem na sferę praktyczną. Uczniowie klasy pedagogicznej nie tylko zatem nabywają nowych umiejętności, które dotyczą pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, ale te treści niejako „przekładają” na praktykę pracując metodą warsztatową.
Motywujemy młodzież do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu na rzecz osób potrzebujących.
W ramach współpracy z Katedrą Pedagogiki  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, uczniowie klas pedagogicznych mają możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich: wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię, spotkaniach autorskich.

Proponowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika,  kryminologia, logopedia z audiologią, coaching, psychokryminalistyka, kognitywistyka i komunikacja, animacja kultury, doradztwo (polityczne, zawodowe, społeczne), nauki o rodzinie, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, praca socjalna, politologia, dziennikarstwo, filologia polska, stosunki międzynarodowe, europeistyka, zarządzanie, wiedza o teatrze, filmoznawstwo, edytorstwo, kulturoznawstwo.