• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
dyplomowany aktor Drukuj

W Polsce istnieją w zasadzie tylko dwie państwowe uczelnie teatralne: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Obie te uczelnie mają po jednym wydziale zamiejscowym – PWST we Wrocławiu (wydziały Aktorski i Lalkarski), a AT w Białymstoku (Wydział Sztuki Lalkarskiej). Wydział Aktorski ma także Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, czyli słynna „filmówka”.

Egzamin z wuefu
Aby dostać się na studia aktorskie, trzeba przejść nietypowy egzamin. W warszawskiej akademii dodatkowym wymogiem jest nie przekroczenie 22 lat. Egzamin składa się z kilku części. W Akademii Teatralnej po złożeniu niezbędnych dokumentów kandydat przechodzi tzw. eliminację wstępną. Polega ona na prezentacji przynajmniej jednego z przygotowanych do interpretacji pięciu utworów. Jeśli występ spodoba się jury, kandydata czeka egzamin konkursowy. Obejmuje on: test z języka obcego, rozmowę kwalifikacyjną, ocenę sprawności ruchowej (sic!) i praktyczny egzamin sprawdzający predyspozycje w zakresie dykcji, warunków głosowych, interpretacji tekstów literackich, zadań aktorskich i piosenki oraz warunków scenicznych. Wszystkie te punkty dla laika brzmią dosyć przerażająco. Na szczęście akademia zapewnia pomoc – przed konkursem kandydaci odbywają specjalne konsultacje dydaktyczno-logopedyczne, wokalno-muzyczne i dotyczące zadań aktorskich.

Podobnie wygląda rekrutacja na Wydział Aktorski PWST. Na egzamin składa się część teoretyczna (zwolnione są z niej osoby, które na „nowej maturze” zdały przedmiot historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu) i praktyczna. Podczas tej ostatniej trzeba być przygotowanym do recytacji, śpiewu i tańca. Komisja wymaga także od kandydatek, aby były ubrane w suknie lub luźne spódnice do kolan. Należy też mieć na zmianę kostium gimnastyczny – badana będzie nasza sprawność ruchowa, poczucie rytmu i wyrazistość ciała.

Profesor Englert
Studia aktorskie trwają cztery lata, z czego ostatni rok poświęcony jest warsztatom dyplomowym. Część przedmiotów nie różni się specjalnie od programu uniwersytetu – zaliczyć trzeba będzie filozofię, socjologię czy historię literatury i teatru. Bardzo wiele zajęć jest jednak czysto praktycznych. Przyszłego aktora czekają ćwiczenia gry aktorskiej, praca nad głosem i dykcją, umuzykalnienie czy ćwiczenia ruchowe, a wśród nich na przykład szermierka i walki sceniczne. Podczas studiów można się zetknąć z prawdziwymi mistrzami – na przykład w Akademii Teatralnej zajęcia z Elementarnych zadań aktorskich prowadzi Jan Englert (notabene były rektor warszawskiej uczelni), a z interpretacji wiersza Krzysztof Kolberger i Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Rektorem krakowskiej PWST jest Jerzy Stuhr.

Nietypowe jest także zakończenie studiów. Aby uzyskać tytuł magistra sztuki nie wystarczy napisać i obronić pracy magisterskiej – należy także wystąpić w dwóch przedstawieniach dyplomowych, których przygotowaniu służy ostatni rok studiów.