• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start arrow Szkoła arrow Doradca Zawodowy arrow Diagnoza zapotrzebowania na doradztwo zawodowe 2016-17
Diagnoza zapotrzebowania na doradztwo zawodowe 2016-17 Drukuj

WYNIKI DIAGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA

NA PORADNICTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

w r. szk. 2016/2017

 

                  W październiku 2016 roku przeprowadzone zostały ankiety diagnozujące zapotrzebowanie młodzieży IV LO na pomoc w zakresie świadczenia poradnictwa zawodowego i orientacji zawodowej. Badania przeprowadzono wśród uczniów klas: IA, IC, IIA, IIC. Próba badawcza liczyła 96 osób.

                  Na pytanie o to, czy uczeń jest zainteresowany aktualną informacją edukacyjno-zawodową dotyczącą poznania siebie, zawodów, rynku pracy, dostępną u doradcy zawodowego (pyt.1), 71,04% odpowiedziało twierdząco, natomiast 6,72% wskazań otrzymała odpowiedź nie, a 16,36% odpowiedź – nie wiem.  

63,36% badanych wyraziło chęć uczestnictwa w zajęciach dotyczących planowania własnej kariery prowadzonych przez doradcę zawodowego (pyt.2); 13,44% odpowiedziało nie, natomiast 17,28% było niezdecydowanych.

Respondenci najchętniej uczestniczyliby w zajęciach podejmujący tematykę planowania kariery podczas (pyt.3):

1.      zastępstw;

2.      lekcji wychowawczych;

3.      indywidualnych konsultacji;

4.      zajęć pozalekcyjnych;

Spośród badanych, 19,2% wyraziło chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych dotyczących planowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej (pyt.4). 49,92% respondentów nie zadeklarowało takiej aktywności, zaś 22,08% udzieliło odpowiedzi: nie wiem.

Za najbardziej interesujące obszary zajęć dotyczących planowania kariery edukacyjno – zawodowej młodzież uważa (pyt.5):

-        poznanie rynku pracy, możliwości zatrudnienia – 62,4% wskazań 

-        poznanie własnych mocnych i słabych stron – 54,72% wskazań

-        poznanie możliwości kształcenia po ukończeniu liceum – 53,76% wskazań          

-        poznanie własnych zainteresowań, uzdolnień – 48,96% wskazań  

-        poznanie świata zawodów – 33,6% wskazań          

 

Wnioski.

1.    Młodzież wykazuje duże zainteresowanie aktualną informacją edukacyjno-zawodową dotyczącą poznania siebie, zawodów, rynku pracy, dostępną u doradcy zawodowego.

2.    Uczniowie, w zdecydowanej większości, deklarują chęć uczestnictwa w zajęciach dotyczących planowania własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

3.    Zajęcia należy prowadzić przede wszystkim podczas planowych zajęć uczniów, korzystając z zastępstw/opieki nad klasą, godzin do dyspozycji wychowawcy. Mniejsze zainteresowanie poradą indywidualną może wynikać z obaw młodzieży co do przebiegu takiej pracy. Należy (w każdej klasie) szczegółowo wyjaśnić na czym polega taka wizyta, jaki dokładnie jest jej przebieg oraz jakie korzyści (efekty) odniesie sam uczeń.

4.    Niemalże 50% respondentów jednoznacznie wyraziła niechęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych dotyczących planowania własnej kariery edukacyjno - zawodowej.

5.    Planując zajęcia z uczniami należy uwzględnić obszary szczególnych zainteresowań młodzieży, tj:

-        poznanie rynku pracy, możliwości zatrudnienia w wybieranych przez młodzież zawodach;

-        rozpoznanie zasobów własnych (własne mocne/słabe strony);

-        poznanie możliwości kształcenia po ukończeniu liceum.