Zasady rekrutacji r. szk. 2017-18

 

  Harmonogram

 

L.p.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Rejestracjakandydatów w systemie, wprowadzanieichdanych.

 

15.05.2017r.

14.06.2017r.

2.

Składaniepodańprzezkandydatów w szkołachpierwszegowyboru.

 

15.05.2017r.

14.06.2017r.

3.

Weryfikacjadostarczonychpodań.

15.05.2017r.

16.06.2017r.
do godz.15.00

4.

Dostarczenie do systemudanych o ocenachkońcoworocznych, wynikachegzaminugimnazjalnego i innychosiągnięciachuwzględnianych w procesienaboru

 

19.06.2017r.

23.06.2017r.
do godz. 14.00

5.

Wprowadzenieprzezkandydatówdanycho ocenachkońcoworocznych, wynikachegzaminugimnazjalnego i innychosiągnięciachuwzględnianych w procesienaboru.

 

 

27.06.2017r.
do godz. 15.00

6.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

30.06.2017r.
do godz.10.00

7.

Potwierdzeniewolipodjęcianaukipoprzezdostarczenieoryginałówświadectwa i zaświadczenia o wynikachegzaminugimnazjalnego.

 

30.06.2017r. od godz.10.00

6.07.2017r.
do godz.15.00

 
   

zasady rekrutacji rok szkolny 2017-18 >>