Niepowodzenia szkolne oczami uczniów

pedag.1.jpg

Uczniowie klas I c i III c uczestniczyli w warsztatach pedagogicznych dotyczących niepowodzeń szkolnych prowadzonych przez studentki PWSZ w Chełmie. Zajęcia miały na celu uświadomienie licealistom jakie są źródła i skutki tego zjawiska. Ciekawym elementem zajęć było wystąpienie ucznia klasy III c, który opowiadał o swoich doświadczeniach. Na zakończenie uczniowie stworzyli „receptę dla nauczyciela na sukces ucznia”. 

pedagog.2.jpg