Projekt Comenius

logo-comenius.jpg logo-comenius2.jpg

zobacz fotogalerie z wyjazdów:

Słowenia >>

Bułgaria >>

Turcja >>

Sycylia - Włochy >>

Hiszpania >>

Rumunia >>

 

 

 Pierwsze dziesięciolecie XXI w.”

     W projekcie udział bierze 7 szkół:

-Hiszpania- INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MONTE DA VILA ,O Grove- koordynator

- Włochy- Istituto San Giuseppe  , Katania

-Bułgaria - Veliko Trnovo

-Rumunia -Colegiul National '' Mihail Kogalniceanu'' ,Galati

-Słowenia -Osnovna šola, Trbovlje

-Turcja - Özel Tevfi Fikret Okullari, Ankara

-Polska- IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. dr Jadwigi Młodowskiej , Chełm

     Działania zaplanowano w terminie:  wrzesień  2011- czerwiec 2013.

     Projekt zakłada  realizację zadań związanych z najważniejszymi wydarzeniami oraz zjawiskami  o wymiarze interdyscyplinarnym  w latach 2001-2010.

     Językiem roboczym jest język francuski. Do produktów projektu zalicza się  : prezentacje multimedialne, wystawy, blog (lapremieredecennie5.blogspot.com)- komentarze do książek,(premieredecenniefilm.blogspot.com)-komentarze do filmów) , albumy osobistych przeżyć w latach 2001-2010),plakaty itd.

     Podczas spotkań międzynarodowych, nauczyciele  innych przedmiotów  w sytuacjach nieformalnych posługują się językiem  angielskim. Także uczniowie  biorący udział w projekcie mogą doskonalić  języki obce , których się uczą: j. francuski, j. angielski i j. włoski .

      Siódemka szkól partnerskich realizuje określone cele dydaktyczne oraz wychowawcze, m.in. wychowanie do wspólnoty w kontekście międzynarodowym, który każe wziąć pod uwagę szacunek wobec różnic kulturowych. Istotą projektu jest wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego uwzględniając istniejące odmienności. Pierwsze dziesięciolecie XXI w. w Europie i na świecie jest poruszającym okresem . W efekcie wzajemne poznanie ma służyć odchodzeniu od stereotypów narodowych, ujawnieniu prawdziwej interakcji kulturowej, właściwej do tworzenia więzi wspólnoty międzynarodowej.

 

Cele ogólne:

-zachęcać do współpracy  między różnymi krajami i kulturami w wymiarze europejskim

-uczyć nawiązywać  harmonijne relacje  w kontekście wielokulturowy w sposób wyuczony, a nie intuicyjny

-rozwijać kryteria , pedagogikę  i innowacje  posługując się nowoczesnymi  technologiami

-doskonalić proces uczenia się  i  posługiwania się  językami  obcymi w obszarze całej wspólnoty edukacyjnej

 

Cele  szczegółowe:

-wspierać  naukę  między uczniami ze szkół realizujących projekt poprzez realizację zadań i zajęcia zaproponowane przez nich samych lub nauczycieli

-angażować  nauczycieli nie tylko bezpośrednio  zaangażowanych w projekt, proponując im zadania, metody i formy pracy

-rozwijać postawę tolerancji wobec innych, a także zdolność oceniania przez uczniów

-wykorzystywać zdolności  artystyczne, znajomość języków obcych oraz wiedzę ogólną uczniów

 

Zagadnienia do opracowania:

-wydarzenia historyczne, które odcisnęły piętno na początku XXI w. ; zamachy, wojny, napięcia polityczne, ideologiczne i religijne

-kierunki filozoficzne

-ruchy migracyjne

-zmiany ekonomiczne- wprowadzenie euro, rynki międzynarodowe, kryzys światowy

-olimpiady i paraolimpiady 2004,2008; pobite  rekordy

-rozwój technologii i środków komunikacji. Rozkwit Internetu i portali  społecznościowych

-dzieła artystyczne: literatura, muzyka, kino ,malarstwo.

 

 

 

Europejska wartość dodana

-budowa integracji europejskiej

-wzmocnienie spójności i dialogu w krótkiej i dalekiej perspektywie

-aktywny udział uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły nie będących nauczycielami

-uzyskanie solidnej znajomości naszych partnerów

Wyniki, doświadczenie oraz refleksje parterów są prezentowane podczas spotkań międzynarodowych. Poza tym projekt nagłaśniany jest poprzez media i różne środki komunikacji, aby wyniki pracy nad projektem były powszechnie znane.

 

 

 

Wpływ

Oczekiwany wpływ i korzyści w dziedzinie współpracy europejskiej są następujące:

Na uczniów:

-uczniowie siedmiu krajów będą wystawieni na  wzajemne relacje i motywowani do podejmowania i kontynuowania nauki między sobą

-uczniowie będą stosować samoocenę

Na nauczycieli:

-aktywna praktyka języka i najlepsza lekcja cywilizacji

-inspiracja metodyczna

-poprawa zdolności psychopedagogicznych poprzez konfrontację z innymi modelami i metodami nauczania, a także innymi systemami edukacji

 

Na placówkę:

-nauczyciele koordynatorzy zajmą się integracją projektu w edukacyjny projekt placówki, wpływ tej dziedzinie uwidoczni się poprzez ukazanie potrzeb szkolenia grona pedagogicznego w dziedzinie dydaktycznej lub językowej

-usprawni to planowanie pracy szkoły, zwłaszcza co do pracy całościowej i wielodyscyplinarnej, czasami trudnej do wprowadzenia w życie

-narzędzia oceny , jeśli będą tak skuteczne jak się oczekuje, będą mogły być przygotowywane i wykorzystywane  w całym procesie nauczania nawet poza projektem

 

 

 

2011

I spotkanie międzynarodowe

 

 Ô Grove  Hiszpania 8.10.2011-13.10.2011

Instituto de Enseńanza Secundaria Monte da Vila

 

-ustalenie terminów realizacji zadań projektu na rok szkolny 2011/2012

-debata na temat formy pierwszego produktu- prezentacja multimedialna nt. najważniejszych wydarzeń XXI w.

-ogłoszenie konkursu na logo projektu

-prezentacja różnych systemów szkolnictwa

-ustalenie warunków publikowania komentarzy do książek

 

2012

II spotkanie międzynarodowe

 

Ankara Turcja 11.02.2012-16.02.2012

Ankara Ozel Tevvfi Fikret Okullari

 

-wybór najlepszego logo projektu spośród siedmiu zgłoszonych propozycji. W wyniku głosowania przyjęto projekt Turcji.

-zapoznanie z funkcjonowaniem blogu Comeniusa

-analiza opracowanych prezentacji multimedialnych nt. najważniejszych wydarzeń XXI w.

-analiza prezentacji  tematycznych

Turcja – środowisko naturalne

Hiszpania-odkrycia naukowe

Włochy –religie i kierunki filozoficzne

Rumunia-kultura

Polska-ekonomia

Słowenia-sport

Bułgaria-wydarzenia polityczne

-przekazanie najpopularniejszych filmów  w danym kraju w obcojęzycznej wersji językowej–komentarze publikowane będą - na specjalnie stworzonym blogu Comeniusa

-ustalenie listy książek najlepiej sprzedawanych w pierwszej dekadzie XXI w.

 

 

III spotkanie międzynarodowe

 

13.05.2012-18.05.2012 Katania Włochy

Istituo Paritario „San Giuseppe”

 

-analiza komentarzy do książek

„Harry Potter i kamień filozoficzny”

„Cień wiatru” L.Zafon

„Kod da Vinci”D.Brown

„Zmierzch”S. Meyer

„Mały książe” A.de Saint-Exupéry

„Alchemik”P.Cohelo

-dyskusja na temat funkcjonalności blogu, próba rozwiązania bieżących trudności technicznych

-przygotowanie raportu pośredniego

-planowanie zadań na rok szkolny 2012-2013.

-krótka prezentacja filmów

IV spotkanie międzynarodowe

 

Veliko Tarnovo   Bułgaria 21.09.2012-26.09.2012

 

Ezikova gimnazja „Prof.d-r Asen Zlatarov”

-analiza realizacji ostatniego zadania-klub filmowy

„Karol -człowiek ,który został papieżem” Polska

„Tygrys i śnieg” Włochy

CELDA  211 -Hiszpania

Filantropica- Rumunia

Uç maymun -Turcja

-The word is big-Bułgaria

-Gremo mi po svoje- Słowenia

-debata nad kolejnym zadaniem projektu  ”Album osobistych wydarzeń pierwszego dziesięciolecia XXI  ”Opracowanie szczegółowej koncepcji albumu

-opracowanie kalendarza spotkań międzynarodowych w roku szkolnym 2012/2013

 

V spotkanie międzynarodowe

 

Veliko Trnovo Słowenia 1-6.12 2012

-wystawa albumów osobistych

-opracowanie koncepcji kolejnych zadań: do wizyty w Rumunii 2-7 .03.2013 wymiana plakatów dotyczących Olimpiad letnich i zimowych 2004-2008 z odwołaniem do rekordów z 2012r.Każdy kraj przygotowuje 3 plakaty –jeden prezentujący olimpiady letnie, drugi olimpiady zimowe, trzeci paraolimpiady . Po wizycie w Rumunii zostanie zorganizowana wystaw plakatów w każdej szkole oraz przeprowadzony będzie konkurs .  5 pytań do quizu zgłasza każdy kraj.

 

 

  2013

 

  W dniach 2.03.2013-7.03.2012 w Galati (Gałacz) w Rumunii miało miejsce szóste spotkanie międzynarodowe projektu Comenius. Miasto - położone na lewym brzegu Dunaju, jeszcze nieco uśpione o tej porze roku,  jednak tutejsza tradycja powitania wiosny  1 marca, kiedy ludzie kupują , ofiarowują mnóstwo kwiatów, oraz dekorują pachnącymi bukietami każdy stopień szkolnych  schodów  każe wierzyć,  że wiosna już tuż, tuż…

Uczestnicy  tej podroży podziwiali bogactwo architektoniczne miejscowych kościołów prawosławnych, które są prawdziwą turystyczną atrakcją regionu. Do najznakomitszych cerkwi należy Katedra pw. św. Mikołaja z XVII w.

Ucztą dla podniebienia były wyjątkowo smaczne karpie z Dunaju  oraz ryby z Morza Czarnego.

Zgodnie z terminarzem zadań, głównym tematem spotkania roboczego były Olimpiady i Paraolimpiady pierwszego dziesięciolecia XXI w. W każdej placówce będzie zorganizowana wystawa opracowanych plakatów prezentujących sukcesy olimpijskie wszystkich krajów partnerskich, a następnie zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy w oparciu o wiadomości zawarte na plakatach.

W dniach 26.05.2013-31.05.2013 IV Liceum Ogólnokształcące im. dr J.Młodowskiej będzie gościć międzynarodową delegację ze szkół partnerskich z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii i Bułgarii w ramach ostatniego spotkania roboczego projektu Comenius pt. „Pierwsze dziesięciolecie XXI w”. Nim to nastąpi uczniowie będą jeszcze pracować nad zagadnieniem migracji oraz funkcjonowaniem dawnych i obecnych walut we wszystkich krajach partnerskich.