Kadra

 

Kadra pedagogiczna internatu:

 MIROSŁAWA ZAKRZEWSKA - kierownik Internatu przy IV LO

 •  pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
 •   dodatkowe kwalifikacje: Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie placówką oświatową"
 •   dodatkowe funkcje: nauczyciel przedmiotu "Podstawy wiedzy pedagogiczno - psychologicznej"
 •  zainteresowania: psychologia, pedagogika

  MARIA KITOWSKA - wychowawca, nauczyciel dyplomowany
  •  pedagog, absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
  •  dodatkowe kwalifikacje
  •  bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika
  •   dodatkowe funkcje: społeczny kurator sądowy
  •  zainteresowania: dobra książka

   EWELINA LEWKOWICZ- wychowawca, nauczyciel mianowany

  •  pedagog, absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie
  •  dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z zakresu "Zarządzania projektami"
  •  dodatkowe funkcje: prezes Stowarzyszenia "Młodzi Aktywni" - młodzież i sympatycy IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie
  •  zainteresowania: pedagogika, literatura

   Opiekun nocny:

  MARZENA NIEZGORSKA