Projekt POWER
IV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie im. dr Jadwigi Młodowskiej realizuje projekt  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nt. „Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli”. Mobilność kadry edukacji szkolnej
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2016r. do 31 marca 2018r.
W ramach projektu dyrektor szkoły i 11 nauczycieli wyjedzie na szkolenia do Wielkiej Brytanii, Włoch i  Udział w kursach metodycznych ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zarządzania placówką oświatową, zastosowaniu ICT w nauczaniu różnych przedmiotów, metodyki nauczania języków obcych i wychowania fizycznego, doskonaleniu umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszeniu poziomu wprowadzonej innowacji-tutoringu.
Realizacja projektu wpłynie także na wzrost kompetencji nauczycieli  w zakresie znajomości języków obcych,  wymianę doświadczeń nauczycieli IV LO nauczycielami z zagranicy oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych.Projekt jest ściśle spójny z Koncepcją Pracy Szkoły i odpowiada na potrzeby placówki.
Cele projektu:
  1. podnoszenie poziomu motywacji uczniów do nauki
  2. poprawa frekwencji, jako niezbędnego warunku w procesie przeciwdziałania przedwczesnego  przerywania lub porzucania nauki
  3. stosowania nowoczesnych metod i narzędzi pracy  w nauczaniu języków obcych oraz przedmiotów humanistycznych
  4. podnoszenie wyników nauczania 
  5. stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się
  6. przygotowanie interesującej oferty edukacyjnej
  7. zwiększenie umiejętności zarządzania placówką
 
 
  logo_1_wiedza_edukacja_rozwoj.jpg                                                                                         logo_2_efs_rgb-1.jpg