• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start arrow Szkoła
szkoła Drukuj
    Szkoła nasza to jedna z najstarszych placówek oświatowych w Chełmie- szkoła założona przez Jadwigę Młodowską i nosząca jej imię, szkoła, która przez kilkadziesiąt lat kształciła kadry nauczycielskie mające duże uznanie w środowisku, a od lat kilkunastu przygotowująca młodzież do dorosłego życia jako liceum ogólnokształcące.
    IV Liceum Ogólnokształcace to ponad osiemdziesiąt lat żywej tradycji, która zaznacza się w wielu pokoleniach absolwentów, w ich działalności w naszym, i nie tylko, środowisku. Mimo że zmienił się profil kształcenia placówki, jej naczelne idee wskazane przez Patronkę są stale wyznacznikiem pracy i życia szkoły. Ta wspaniała, pełna życzliwości i zaangażowania w życie społeczne kobieta uczyła i uczy, poprzez pozostawione po sobie wzorce, kolejne pokolenia nauczycieli, jak kochać drugiego człowieka, jak wydobywać zeń najpiękniejsze cechy i wskazywać jego mocne strony, a tym samym kształcić i wychowywać pełnowartościowych członków społeczeństwa.
    Obecne IV Liceum wyrosło z tych pięknych tradycji, bowiem szkołę tworzyło grono pedagogiczne pracujące z wielkim oddaniem w „przedszkolankach” i  wniosło ono w program wychowawczy i w działania dydaktyczne wzory obowiązujące dotychczas.
    Kilkunastoletni okres istnienia liceum, to czas krótki wobec siedemdziesięcioletniej tradycji „przedszkolanek”, co nie oznacza, że szkoła nie zdołała wypracować sobie własnego image w środowisku lokalnym. Stale wzrasta jej popularność wśród młodzieży, staramy się podnieść atrakcyjność oferty edukacyjnej, a nade wszystko dużym uznaniem cieszy się klimat wychowawczy, jaki udaje się nam tworzyć w relacjach między nauczycielami i uczniami. Warto też pamiętać, że pierwsi absolwenci liceum ukończyli już studia. Jest wśród nich wielu prawników, nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, ekonomistów i zarządzających biznesem, a także kilku księży i lekarzy. Dowodzi to, że szkoła dobrze przygotowuje nie tylko do podjęcia studiów uniwersyteckich, ale także pomaga dokonać młodym ludziom trafnych wyborów oraz uczy wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów.

 

Fragment wstępu z książki wydanej z okazji I Zjazdu Absolwentów:
„PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ – MY Z NIEJ WSZYSCY”

Szczegółowe informacje znajdują się w poddziałach dostępnych po rozwinięciu podmenu.