• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Start
II Chełmskie Młodzieżowe Forum Profilaktyki Drukuj

 

więcej zdjęć >>

7 października 2016 r. w naszej szkole odbyło się II Chełmskie Młodzieżowe Forum Profilaktyki. Na Forum został zaprezentowany projekt realizowany przez uczniów IV LO przez cały rok szkolny 2016/17 – Świat Silnych Kobiet. Istotą projektu jest równość kobiet i mężczyzn oraz edukacja antydyskryminacyjna.

Uczennice IV LO - Katarzyna Ogrodowska, Sylwia Biela oraz Wioletta Walczuk opowiedziały podczas Forum o projekcie.

 Zapytaliśmy je dlaczego biorą udział w takich działaniach ?

Kasia Ogrodowska: Dwie moje koleżanki doświadczyły napaści, agresji ze strony mężczyzny, tutaj w naszym mieście. Co było zupełnie zdumiewające osoby postronne w ogóle nie zareagowały. A osoby, które odważyły się stanąć w ich obronie również padły ofiarą agresji/przemocy ze strony napastnika.

W nawiązaniu do sytuacji, których doświadczyły moje koleżanki, natknęłyśmy się na film na youtube, który był eksperymentem społecznym „Przemoc wobec kobiety – Z dobrym słowem”. W tym filmie są osoby, które reagują, stają w obronie młodej dziewczyny, są w stanie ją ochronić. Są to głównie mężczyźni! Pojedynczo lub w grupie zwracają uwagę mężczyźnie, który agresywnie zachowuje się wobec kobiety.

Zastanowiło nas dlaczego niektóre osoby reagują a inne nie, jak reagują na widzianą agresję/przemoc mężczyźni, a jak kobiety. Dostrzegłyśmy jak bardzo w takich sytuacjach bezbronne/samotne są kobiety. Ważne stało się dla nas to :

- Na jakie zachowanie mężczyzny w związku zwrócić uwagę, aby w odpowiednim momencie wycofać się, żeby uniknąć agresji bądź przemocy z jego strony?

- Jak można siebie ochronić/obronić?

- Co mogę zrobić, kiedy jestem świadkiem takiej sytuacji?

Podczas rozmów o tym zwróciłyśmy uwagę na kolejny film na youtube „Tych chłopców poproszono o uderzenie dziewczyny”. Jest to eksperyment społeczny zrealizowany we Włoszech. Dotyczy on reakcji i zachowania małych chłopców na polecenia zrobienia krzywdy dziewczynie. Wygląda na to, że mali chłopcy wiedzą jak traktować dziewczyny. Co takiego się dzieje z nimi/ w nich, że z biegiem czasu się to zmienia?

Sylwia Biela: Przeraziły nas nastepujące dane:

1 kobieta na 5 przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera. Około 12-15% kobiet funkcjonuje w „związkach z przemocą" po skończeniu 16. roku życia.

25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec kobiet ze strony ich mężów/partnerów.

95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw.

·         Obliczono, że kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia  (za: Women and Equality Unit).

Około 70 % żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów - mężczyzn

Dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy seksualnej w skali światowej.

Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami.

Nastolatki które doświadczają przemocy często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania się.

Kobiety stanowią największą grupę cywilnych ofiar wojen.

W czasie konfliktów zbrojnych wykorzystywanie kobiet stosowane jest jako instrument czystek etnicznych i broń wojenna (gwałty, przymusowe ciąże, wykorzystywanie seksualne)

Kobiety należące do mniejszości - etnicznych i narodowych, uchodźczynie, kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ubogie są wyjątkowo narażone na przemoc.

Przemoc wobec kobiet, tak jak każda inna jest przestępstwem, a nie sprawą prywatną.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet wydarza się niezależnie od poziomu wykształcenia, dochodów, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wieku i religii.

W związku z tym postanowiłyśmy zmierzyć się z bezbronnością kobiet, zwiększyć swoją świadomość dotyczącą agresji/przemocy zwłaszcza w związkach partnerskich, sprawdzić na ile stereotypowe jest spojrzenie Chełmianek/Chełmian na kobietę i mężczyznę. Doszłyśmy do wniosku, że interesuje nas zagadnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn w każdym obszarze życia.

Z tego też powodu to co już zrobiłyśmy w ramach tego projektu to przeprowadzenie rozmowy z przedszkolakami o wzajemnym traktowaniu dziewczynek/kobiet i chłopców/mężczyzn.

Przed nami dwie rzeczy:

1) udział w warsztatach WenDo, która uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Łączy samoobronę fizyczną z samoobroną psychiczną.

2) przeprowadzenie eksperymentu społecznego na terenie Chełma, we współpracy z Policją i obserwowanie reakcji ludzi na brutalnie traktującego swoją dziewczynę chłopaka oraz agresywnie traktującą swojego chłopaka dziewczynę.

Wiolleta Walczuk: Świat Silnych Kobiet ma również swoją drugą odsłonę. Interesuje nas SIŁA, ENERGIA, CZYLI ZASOBY WEWNĘTRZNE I POTENCJAŁ KOBIET.

Chcemy poznać kobiety, które realizują w swoim życiu zawodowym, społecznym, osobistym niezwykłe cele, które obalają stereotypy związane z płcią, walczą o siebie i innych. Chcemy wiedzieć, gdzie tkwi ich moc do tworzenia ważnych rzeczy, często nietuzinkowych. Chcemy wiedzieć, kto był dla nich autorytetem, kto dawał im poczucie bezpieczeństwa i miał wpływ na ich poczucie własnej wartości. Chcemy wiedzieć co cenią i szanują w kobietach. Chcemy wiedzieć co chcą nam przekazać.

Z tego powodu odbył się już jeden z wielu wywiadów. Rozpoczęłyśmy cykl wywiadów spotkaniem z Panią Marzeną Koprukowniak, Naszą Panią Dyrektor. Planowane są już kolejne wywiady ze znanymi Chełmiankami. Poza tym chcemy przeprowadzić sondę wśród mieszkańców Chełma i zwrócić się do nich z pytaniem co cenią u kobiet i mężczyzn. Zamierzamy także zaprosić niezwykłe kobiety do spotkania z nami.

 

Jednym z przejawów dyskryminacji jest przemoc wobec kobiet. Na II Chełmskim Młodzieżowym Forum Profialaktyki zaprezentowane zostały informacje dotyczące agresji i przemocy w związku, jak również metody przeciwdziałania agresji/przemocy wobec kobiet - metoda WenDo.

Pani Izabella Banasiak, która jest ekspertem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracuje z ofiarami i sprawcami przemocy, w swoim wystąpieniu "Przemoc to nie tylko tajemnica 4 ścian" przedstawiła zagadnienia związane z przemocą (w tym cyberprzemocą) wobec kobiet w wieku 15/19 lat w damsko - męskich relacjach interpersonalnych.

Pani Lena Bielska, wiceprezeska Fundacji HerStory w Lublinie, specjalistka w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej przedstawiła innowacyjne metody przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, w tym metodę WenDo - metodę przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet.

Adresatem tego spotkania była młodzież IV LO. Dziewczyny i chłopcy zyskali świadomość tego, co jest tzw. "oswojoną przemocą", na którą nie ma zgody.